Çin'den başlayarak  kısa bir süre  içerisinde tüm dünyada  birçok insanı  etkileyen COVID-19 bulaşma yolu
olarak  en hızlı ve  kontrolü en zor olan bir salgındır.  Bu salgının yayılmasını önlemek  için ilk  kural  temizliktir.
Bu sebeple dezenfektanlar ve diğer  temizlik ürünleri   hayatımızın  vazgeçilmezleri  arasındaki yerini  almıştır.
Başta üniversitemizin tüm birimleri ve ilimizin diğer resmî  kurumlarının dezenfektan ve diğer  temizlik ürünleri
ihtiyacını karşılamak üzere Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi  (HÜBTAM)
bünyesinde yeni bir laboratuvar kurulmuştur.Kurulan bu laboratuvarda ilk olarak Harran Üniversitesi Araştırma
Hastanesi ve diğer birimlerimizde kullanılmak üzere  El ve  Cilt Dezenfektanı, Yüzey Dezenfektanı, Sıvı sabun,
Yüzey  temizleyiciler,  Çamaşır suyu, Cam sil,  Çamaşır suyu  ve ihtiyaç duyulan diğer tüm temizlik ürünleri  bu
laboratuvar   bünyesinde  üretilmiştir.  Böylelikle  hem  üniversitemizin  ihtiyacı  duyulan   tüm  dezenfektan  ve
temizlik  ürünleri   üretilmiş   olacak hem  de içerik analizleri  doğru bir şekilde  test   edilmiş  olacaktır. Bununla
birlikte,  HÜBTAM’da  üretilen  tüm  dezenfektan ve temizlik ürünlerinin içerikleri  kontrol edilmekte ve her ürün
için ayrı ayrı kimyasal analizler yapılmaktadır. Gelecek  zamanlarda HÜBTAM  bünyesind e üretilen bu ürünler
tüm  resmi  kurumlarda  ve   özel sektörde  de kullanımı  hedeflenmektedir.  Bu bağlamda  Harran Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tahir GÜLLÜOĞLU ve  Araştırma
Hastanesi  Döner  Sermaye  Müdürü  Halil  BADEM HÜBTAM’ı  ziyaret ettiler. Yapılan  bu  ziyarette  HÜBTAM
Müdürü  Prof. Dr. Ahmet KILIÇ ve  HÜBTAM  araştırma  ekibi  yeni  kurulan   laboratuvar  ve   üretilen   ürünler
hakkında bilgiler sundular. 

   

   

   

ONLİNE ANALİZ SONUÇ SORGULAMA

FAALİYET RAPORU


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

BAĞLANTILAR