HÜBTAM Bünyesinde Bulunan Cihazların Genel Listesi
 
ICP OES PerkinElmer Optima 5300 Dw
X Ray Difraktometre Rigaku Ultima III
SEM Zeiss Evo 50
Kaplama Cihazı EMS-550
Karbon Kaplama makinesi EMS 150
Kritik Nokta Kurutucusu EMS850
NMR Spektrometre Agilent 400-Mhz 
LCMSMS Shimadzu LCMSMS-8030
GC-MS Shimadzu GCMS-QP2020
GC-FID-TCD Shimadzu Nexis GC 2030
İyon Kromotografi Shimadzu HIC-20A
HPLC Waters HPLC
HPLC Waters 2996- PAD
HPLC Waters Multi Flourescen Detektor 2475
HPLC Waters 2414 RID
FTIR IRTracer-100shimadzo
DSC DSC-60 plus Shimadzo
TGA - DTA DTG -60 H Shimadzo
Mikrodalga Çözündürme Sistemi Berghow MWS-2
Kül Fırını Tube Furnace79300
Micro Plate Reader Fluostem Omega BMG labtech
UV-Viz Spektrofotometre Shimadzu UV-1700
Spektroflorometre Shimadzu RF-1501
Luminesans spectroflorometre EGG-BerthlodLumat LB 9507
Soksalet ekipmanı İsotek
Mikroton Microm - HM 650V
Rotary Evaporator Heidolph Rotary
Mikro plaka Yıkayıcı Thermo - Wellwash Versa
Real Time PCR Qingen -Rotor Gene
Jel Görüntüleme Sistemi  Biorad - Chemidoc
Robotik İzolasyon Sistemi İnvitrogen - lprep
Nanodrop Spektrofotoret İnpoler
Thermal Cycler Tmix  Analytik Jenal
Homojerizatör Procely Evolution Bestin
Ultra Saf Su Cihazı Elga - Prulab Flex

ONLİNE ANALİZ SONUÇ SORGULAMA

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

BAĞLANTILAR