HÜBTAM Bünyesinde Bulunan Cihazların Genel Listesi

1.      400 - MHz NMR Spektrometre (NMR, Agilent)
2.      Bilgisayar Kontrollü X-Işınları Difraktometreleri (XRD, Rigaku)
3.      İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi (Inductive Coupling Plasma: ICP, Perkin Elmer)
4.      Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC, Waters)
5.      Sıvı Azot Üretim Sistemi (7 l/saat, Stirling)
6.      Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM,Zeiss)
7.      Mikroarray Sistemi (Affymetrix)
8.      Polimeraz Zincir Reaksiyon Cihazı (PCR, Applied Biosystem)
9.      Fluorimetrik Mikroplaka Okuyucu (SpectraMax-Molecular Devices)
10.  Hassas Terazi
11.  UV-Vis Spektrofotometre
12.  Isıtmalı İnkübatör (Etüv)
13.  Sterilizatör (fırın)
14.  CO2 inkübatörü
15.  Class II güvenlik kabini
16.  Dik Tip Derin Dondurucu (-86 °C)
17.  Masaüstü Otoklav
18.  Buz Yapma Makinesi
19.  Masaüstü Mikrosantrifüj
20.  Çalkalamalı Su Banyosu
21.  Çekerocaklar
22.  Ultrasaf Su Sistemi
23.  Çalkalamalı inkübatör (Dijital Platform)
24.  Rotary evaporatör
25.  Buzdolabı (3 adet)
26.  Su Analiz Sistemi
27.  Merkezi Kesintisiz Güç Kaynağı