Üniversite, kamu ve özel kuruluşların ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve araştırılması aşamalarında ihtiyaç duydukları nitelik ve niceliklerin tespitine yönelik ileri düzeyde cihazları önemli ölçüde karşılayan laboratuvar olanakları sunmayı,

HÜBTAM’da görev alan insan gücünün sürekli eğitimini ve bilgi birikimini sağlayarak beklentileri eksiksiz karşılayan, verimli ve etkin bir çalışma ortamı yaratmayı,

Merkezde kullanılan cihazlar ve teknikler ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimin Harran Üniversitesi ve diğer eğitim kuruluşlarında yaygınlaştırılmasını sağlamayı,

Üniversitemiz bünyesindeki birim ve ilimizdeki kuruluşların birlikte çalışmalarını destekleyerek ulusal ve uluslararası projelerde ortak olabilme ve yürütebilme yeteneğini arttırmayı,

Bilimde yeni ufuklar açan araştırmalara destek olmayı kendine görev edinmiştir.

ONLİNE ANALİZ SONUÇ SORGULAMA

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

BAĞLANTILAR