Analiz Ücretleri

ÖDEME BİLGİLERİ
İlgili Analiz İstek formları Web sayfamızdan (http://hubtam.harran.edu.tr) alınıp eksiksiz doldurulduktan sonra Hübtam tarafından kontrol edilecektir. Miktarı belirlenen ödemeler Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin aşağıdaki hesabına ödenmelidir. Projelerden yapılacak ödemeler için tarafımızdan fatura düzenlenecektir. Analize ilişkin kargo/posta masrafları talep eden kişi/kuruluşa aittir.
 
Ödemenin Yapılacağı Hesap Bilgileri:  
 
Ziraat Bankası
Girişimci Şubesi
HESAP NUMARASI: TR100001002266356157635003
 
Not: Bilgi kısmına ‘HÜBTAM Analiz Ücreti’ yazılmalıdır.
 
İletişim: 0 (414) 318 30 00/Dahili 1255/1685
  
Harran Üniversitesi Merkez Labaratuvar tarafından verilen hizmetlerin bedelleri şöyledir;
 
400 MHz NMR Çözücülü Çözücüsüz
1H(Proton) 20,00 TL 30,00 TL
13C(Karbon)* 30,00 TL 50,00 TL
31P(Fosfor) 50,00 TL 60,00 TL
15N(Azot) 50,00 TL 60,00 TL
D20 Değişimi 25,00 TL 60,00 TL
13CAPT 40,00 TL 45,00 TL
13CDEPT 40,00 TL 45,00 TL
COSY 50,00 TL 60,00 TL
NOESY 50,00 TL 60,00 TL
ROESY 50,00 TL 60,00 TL
HSQC 50,00 TL 60,00 TL
HMBC 50,00 TL 60,00 TL
HMQC 50,00 TL 60,00 TL
HETCOK 50,00 TL 60,00 TL
COLOC 50,00 TL 60,00 TL
19F 60,00 TL 70, 00 TL
*Overnight  13C  analizleri için ücret 100,00TL’dir.
 
 
Sorumlu:  Ayşe Resa MUTLU, Yasemin KORKMAZ
Tel: 0 (414) 318 30 00/Dahili 1667
E-mail: 
  
 
 
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Üniversite (TL) Üniversite –Proje (TL) Üniversite Dışı (TL)
Numune inceleme                  
(Her numune için en fazla 1 saat)
60 80 100
EDX sistemi noktasal analiz  
(Her numune için en fazla 1 saat)
75 100 130
Numune kaplama                       
(6 numuneye kadar)
40 60 80
  • Numuneler 15 gün boyunca muhafaza edilecektir.
 
Sorumlu:  Ahmet TUMBUL, Deniz ÖĞÜTLÜ
Tel: 0 (414) 318 30 00/Dahili1669
E-mail:  atumbul@harran.edu.tr , dogutlu@harran.edu.tr   
 
 
X-ışınları Difraktometresi (XRD)1 Üniversite (TL) Üniversite –Proje (TL) Üniversite Dışı (TL)
X- Işını kırınım deseni çekimi
(bulk ve toz numuneler için)2
30 50 80
X- Işını kırınım deseni çekimi
(İnce film numuneler için)
30 50 80
Pole figure 60 100 150
Artık gerilme (residual stres) 70 120 160
Kalitatif böbrek taşı analizi 50 80 120
Kristal kalite analizi         
(Rocking curve)3
60 100 150
İnce filmlerde çok katmanlı kalınlık, yoğunluk ve yüzey pürüzlüğü ölçümü 70 120 160
Numune hazirlama4 20 30 40
 
1Numuneler 15 gün boyunca muhafaza edilecektir. Veri analizi için JADE 7.5 yazılımı kullanılmaktadır.
2Toz numuneler 100 mikron altı öğütülmelidir. Bir saati geçen ölçümler için ilave % 50 fiyat uygulaması yapılır.
3Kalite analizi yapılacak kristal düzleminin (hkl) parametreleri belirtilmelidir.
4Analizi yapılacak örnekler öğütülmüş toz halinde veya levha şeklinde hazırlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmamış örnekler için numune hazırlama ücreti alınır.
 
Sorumlu: Ahmet TUMBUL, Deniz ÖĞÜTLÜ
Tel: 0 (414) 318 30 00/Dahili 1669
E-mail:  atumbul@harran.edu.tr ,dogutlu@harran.edu.tr
 
 
Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP) Üniversite (TL) Üniversite–Proje (TL) Üniversite Dışı (TL)
Katı örneğin Mikro Dalga Fırını ile çözeltiye alınması 15 25 35
Çözelti analizi (1-7 element)* 20 30 40
Aynı element için örnek sayısı 2-10 arasında her ilave örnek için 6 8 10
Aynı element için örnek sayısı 11-50 arasında her ilave örnek için 4 6 8
Aynı element için örnek sayısı 51 ve üzeri olduğunda her ilave örnek için 3 5 7
*: 7 elementten sonraki her bir elementin analizi için 0.5 TL ücrete ilave edilir.
 Not: Hidrür sisteminde okunacak her bir elementin (civa, arsenik, antimon, bizmut, tellür, selenyum) analizi bir örnek olarak kabul edilir ve tablodaki mevcut ücretlerin 1.5 katı fiyat uygulaması yapılır.
 
Sorumlu:  Eyyüp Yaşar
Tel: 0 (414) 318 30 00/Dahili 1210
E-mail:  eyasar@harran.edu.tr  
 
 
HPLC Üniversite (TL) Üniversite –Proje (TL) Üniversite Dışı (TL)
Adenozin 80 90 100
ATP ( Adenozin trifosfat ) 80 90 100
ADP (Adenozin difosfat) 80 90 100
AMP (Adenozin monofosfat) 80 90 100
C Vitamini 80 90 100
E Vitamini 80 90 100
GTP ( Guanozin trifosfat) 80 90 100
GDP ( Guanozin difosfat) 80 90 100
GMP (Guanozin monofosfat) 80 90 100
Guanozin 80 90 100
NADP (Nikotinamid adenin dinükleotid fosfat ) 80 90 100
NAD                   (Nikotinamid adenin dinükleotid  ) 80 90 100
Fenolik Bileşik Analizi 80 90 100
·         Aynı analiz için örnek sayısının artışına bağlı olarak uygun fiyatlandırma yapılacaktır.
·         Standardın temin edilmesi durumunda listede bulunmayan maddeler için de analizler yapılabilir.
·         Analizi yapılacak numuneler 0.22-0.45 µm’lik filtrelerden geçirilmelidir.
·         Numunelerin hangi protokollerle hazırlandığı bildirilmelidir.
 
Sorumlu: Çiğdem GÜNGÖRMEZ, Mehmet KÜÇÜKYILDIRIM
Tel:  0 (414) 318 30 00/Dahili 1684, 1224
E-mail: gover.cigdem@gmail.com , mehmetkucukyildirim@harran.edu.tr   
 
 
Mikroarray Analizi1 Üniversite (TL) Üniversite –Proje (TL) Üniversite Dışı (TL)
Yarı kapsamlı analiz2 150 200 400
Temel analiz hizmeti
(hibridizasyon, yıkama ve tarama)3
100 120 250
 
1Cihazımızın markası Affymetrix'dir.
2Fragmented cRNA eldesi için gerekli olan kit, GeneChip ve RNA talep eden tarafından sağlanır.
3GeneChip ve Fragmented cRNA talep eden tarafından sağlanır.
 
Sorumlu: Çiğdem GÜNGÖRMEZ
Tel: 0 (414) 318 30 00/Dahili 1684
E-mail:  gover.cigdem@gmail.com     
 
 
PCR Üniversite    (TL) Üniversite –Proje (TL) Üniversite Dışı (TL)
Bir çoğaltma işlemi 12 15 18
 
Sorumlu: Çiğdem GÜNGÖRMEZ
Tel: 0 (414) 318 30 00/Dahili 1684
E-mail:     gover.cigdem@gmail.com     
 
 
Sıvı azot Üniversite    (TL) Üniversite –Proje (TL) Üniversite Dışı (TL)
1  litre 1.50 1.50 3
 
Sorumlu: Mehmet BARDAKÇI
Tel: 0 (414) 318 30 00/Dahili 1255              
E-mail: mbardakci@harran.edu.tr
 
Diğer Cihazlar Üniversite (TL) Üniversite –Proje (TL) Üniversite Dışı (TL)
Spectramax M5                  
(0-3 saat kullanımı)
20 25 30
Rotary evoparatör              
(1 örnek/0-3 saat kullanımı)
10 12 15
Class II güvenlik kabini    
(0-3 saat kullanımı)
10 12 15
CO2 inkübatörü        
(Günlük kullanımı)
10 12 15
Çalkalamalı inkübatör
(Günlük kullanımı)
10 12 15
Otoklav 20 25 35
Çalkalamalı su banyosu      
Sterilizatör (Fırın)      
Spektrofotometre      
pH metre      
Etüv      
Çalkalamalı su banyosu      
Buzdolabı      
Buz makinası      
Çeker ocak      
Dijital çeker ocak      
-70 0C derin dondurucu      
Hassas terazi      
Masaüstü vortex karıştırıcı      
Soğutmalı santrifüj      
Mikrosantrifüj      
  
Sorumlu: Eyüp YAŞAR
Tel: 0 (414) 318 30 00/Dahili 1210              
E-mail: eyasar@harran.edu.tr